Garanti XL

Sveriges bästa programvara för konkurs­hantering!

Garanti XL är ett nyutvecklat, modernt, moln-baserat system som erbjuder säker och effektiv handläggning av konkurser och företagsrekonstruktioner. Har du använt vårt gamla system, Garanti, tror vi att du kommer känna igen dig och samtidigt bli imponerad av enkelheten och funktionaliteten i Garanti XL.

Garanti XL - en del av Borås

Om Garanti XL

Bakgrunden

Login Hasselberg har sedan 90-talet utvecklat och sålt programmet Garanti, som användes av snart sagt alla konkursförvaltare och många företagsrekonstruktörer i Sverige. År 2013 lanserade vi en uppföljare, Garanti XL, som de flesta av våra kunder nu har gått över till. Det är ett helt nyutvecklat, modernt system som erbjuder effektiv och säker hantering av konkurser och rekonstruktioner.

Grundtanken

Garanti XL hjälper till med både stora och små uppgifter i handläggningen av konkurser och rekonstruktioner. Det känns säkert att använda och det är enkelt att prova nya saker i systemet. Informationen finns bara på ett ställe, men man kan komma åt den överallt och ordna den på det sätt som man för tillfället önskar. Man får vägledning genom handläggningen och mycket görs automatiskt, samtidigt som man tydligt förstår vad som händer. Allt rutinarbete är minimerat. Systemet förbättras kontinuerligt, men uppgraderingarna stör aldrig användandet.

Molnet

Garanti-XL är molnbaserat, vilket innebär att programmet och all dess information ligger lagrade på Logins dataservrar i Sverige och alltid är åtkomliga via internet. Säkerheten i är hög och all datatrafik mellan kundens dator och vår dataserver är krypterad.

Fördelarna

 • Modernt, enkelt att använda, med många funktioner som sparar tid.
 • Smidig navigation, man rör sig på ett naturligt sätt i systemet.
 • Funktioner för sökning, filtrering, sortering och gruppering.
 • Tydlig överblick över ärenden, arbetstagare och beslut som registrerats.
 • Flera kontor kan vara anslutna till en och samma Garanti XL-installation.
 • Flera användare kan arbeta samtidigt med ett och samma ärende.
 • Integration med Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen och anpassat för TSM:s e-tjänst.
 • Arbetstagarnas namn och adress hämtas in automatiskt från statens personadressregister.
 • Flexibel och lättanvända importfunktioner för personuppgifter och arbetstagarnas fordringar.
 • Excel-listor; det är enkelt att få ut många olika typer av sammanställningar, t ex för bouppteckning eller turordningslista.
 • Inskannade namnteckningar för samtliga förvaltare kan skrivas ut på blanketter.
 • Färgmarkeringar, t ex när maxbelopp eller 8-månadersgräns överskrids.
 • Bilaga till bouppteckning kommer ut som ett snyggt Word-dokument.
 • Arbetstagarnas fordran; hanteringen är enkel och intuitiv, så att det inte uppstår fel och oro.
 • Användare kan göra egna noteringar om ärenden, arbetstagare och beslut.
 • Automatisk beräkning och tydlig redovisning av överskjutande belopp och uppsägningstid som inte täcks av lönegaranti.
 • Möjlighet att återställa beslut när det tillkommer fordran efter att uppsägningslön har anpassats till maxbeloppet.
 • Användare kan snabbt och effektivt få support från Login Hasselberg, även via fjärr-support.
 • Inget installationsarbete, inga egna servrar behövs för kunden. Backup sköts av Login Hasselberg.
 • Systemet utvecklas kontinuerligt och nya funktioner kommer in automatiskt.
 • Uppdateringar sker utan att kostnad uppstår för kunden.

Frågor och svar

Har ni några referenser?

De allra flesta advokatbyråer som håller på med obestånd använder numera Garanti XL. Vi arbetar också med Länsstyrelserna som använder vårt syster-system, Garanti LST, för att hantera utbetalningar av all lönegaranti i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss så kan vi förmedla referenser.

Hur ofta updateras Garanti XL?

Det sker typiskt var eller varannan månad vartefter att vi inför nyheter och förbättringar i programmet.

Kan jag köra Garanti XL på Mac?

Nej tyvärr, inte ännu. Vi har länge sagt att vi så småningom ska försöka få igång programmet på Mac-datorer också, men vi har ännu inget release-datum för detta.

Är Garanti XL likt det gamla programmet?

Nja. Det är samma begrepp som förekommer i båda programmen, men allt är mycket enklare, tydligare och mer lättanvänt i Garanti XL, samtidigt som det är mer omfattande.

Om man har använt gamla Garanti så är det lätt att komma igång med det nya Garanti XL. Många kör igång direkt utan någon utbildning.

Kan man provköra programmet?

Ja det går bra och det kostar naturligtvis ingenting. Kontakta oss så sätter vi upp ett användarkonto för er där ni kan provköra era egna ärenden. Om ni därefter vill fortsätta så gör ni det med samma konto som ni testat i. Vill ni avbryta så gör ni det när ni vill.

Måste man gå kurs innnan man börjar?

Nej, det måste man inte. Många kommer igång direkt helt själva. Det finns en bra användarhandledning till hjälp och man kan alltid ringa supporten och fråga om vad som helst. Andra vill gärna börja med en introduktionskurs till Garanti XL.

En del användare vill jobba ett tag i programmet och bilda sig en uppfattning om det innan de sedan går en kurs.

Vad kostar det?

Vi tar betalt genom

 1. En instegsavgift. Den rabatteras för alla användare av gamla Garanti.
 2. En avgift om 1 000 kr per användare och kvartal (den första användaren som kostar 1 500 kr).
 3. En avgift om 200 kr för varje registrerad arbetstagare upp till ett tak i varje handlagt ärende.

I detta ingår allting inlusive uppdateringar, backuper, support via telefon och delad skärm, samt vår hjälp och råd i alla frågor som rör systemet och lönegarantihandläggning.

Kan den rörliga avgiften föras vidare?

Det här är en fråga mellan förvaltaren och TSM. Vad vi kan säga är att den rörliga avgiften för registrerade arbetstagare förs vidare av många, men inte alla, av våra kunder genom att de tar ut den som en del av arvodet.

TSM skrev i ett nyhetsbrev från 2012 bl a: ”TSM:s uppfattning är att – i den mån man uppdaterar programmet med den nya versionen – både fasta och rörliga kostnader för Garanti bör utgöra en del av arvodet för personal- och lönegarantihanteringen i konkursen.” och ”Särredovisning av de rörliga kostnaderna för Garanti kan ske, men är inte nödvändig.”

Garanti XL - en del av Lund

Skaffa Garanti XL - Så här går det till

Det är enkelt!

Kontakta oss via e-post eller telefon så skickar vi ett avtalsförslag och sätter upp användarkonton för era användare.

helena [ a t ] loginhasselberg [ d o t ] se

08-446 22 75

Uppdatera från gamla Garanti till Garanti XL

Vi bjuder på instegsavgiften! Klicka här och läs mer om vårt erbjudande.

Visa våra erbjudanden

Kurser

Login håller kurser i hur man handlägger konkurser och rekonstruktioner med Garanti XL. Klicka här och se när vi har nästa kurstillfälle

Läs mer om våra kurser